maandag 30 maart 2015
   
Tekstgrootte
Banner

'De Stroming ' - Toekomst Brede School in de Stromenwijk

BredeschoolNuIn de Stromenwijk is er, net als op meerdere plaatsen in de provincie Zeeland, sprake van een terugloop van het aantal leerlingen. Mede daarom werd er afgelopen schooljaar een start gemaakt met een nauwere samenwerking tussen de Cederhof en de Beverburch, die beiden deel uitmaken van de Brede School. Dit schooljaar verandert er voor de kinderen nog niet zoveel. Beide scholen gaan samenwerken onder de nieuwe naam "De Stroming".

Volg hier het laatste nieuws...

 

Wandelen voor Water

WWater1415 2De jonge helden van groep 7 en 8 hebben meegedaan met de actie 'Wandelen voor Water'. Zij kregen een gastles over de leefomstandigheden van kinderen in Zuidoost-Azië.

Lees verder...

 

Zeeuws Archief - Slavenhandel

SlavenZA1Op 17 maart 2015 hebben de kinderen van groep 7 en 8 een gastles gehad van en op maandag 23 maart hebben we een bezoek gebracht aan het Zeeuws Archief.

Lees verder...

   

MR | Notulen februari 2015

MR2Belangrijke schakel in het contact tussen de ouders en de school is de Medezeggenschapsraad (MR). Zij vormt de officiële vertegenwoor- diging van de school naar de Raad van Bestuur.

Lees verder...

 

Winterfeest 2014 in het teken van KiKa

KiKa1415Het winterfeest is altijd één van de hoogtepunten in donkere dagen.  Van oudsher brengen we het licht naar binnen.

Lees verder...

   

December in groep 4

4 December1In de maand december is er weer volop geknutseld in groep 4. De kinderen mochten naar keuze een Pietje of Sinterklaas gaan breien en punniken.

Lees verder...

 

Nieuwjaarsreceptie 2015

BeBuDeStromingMaandag 5 januari zijn  we, het nieuwe kalenderjaar,  goed van start gegaan met de Nieuwjaarsreceptie.

Bekijk de foto's...

   

Groep 8 viert Sinterklaas

8 sintHet was een hele gezellige ochtend op 5 december, die begon met een heuse brandweerauto’s die Pietje Paniek van het dak moest halen!

Lees verder...

 

Scheikundeles in groep 8

Scheik1In groep 8 hebben twee leerlingen van Scholengemeenschap Nehalennia een hele interessante scheikunde les gegeven.

Lees verder...

   

De Kindergemeenteraad (Fv8)

fv8Samen met de fv8 (fractie van 8) vertrokken we, donderdag 22 november, om 12 uur naar het stadskantoor.

Lees verder...

 

Winterfeest 2014

Kika2Het winterfeest wordt dit jaar gehouden op woensdag 17 december van 17.00 – 19.00 uur.

Lees verder...

   

Pagina 1 van 4

  © 2015 Samenwerkingsschool De Stroming | SiteMap copywrong1 Protocol Sociale Media | Aansprakelijkheid | Privacybeleid